دومین جشنواره گپ هنرمندان
این جشنواره به نفس گرم پیران سالک شهرمان رونق گرفته است، آنکه تندیس عشق را به دستان به برکت خویش می آراید، آنکه تصویر ساز معجزه هنر است، استادی که روی صحنه زندگی معمار زیباترین تابلوی حیات است،‌ آن خطاط دل داده که شعر سرخ آتشین شهرمان را در ناب ترین موسیقی تاریخ، بیت به بیت می سراید. وجودشان را سرمه چشم کرده قدومشان را ارج می نهیم و امید داریم به روزهای روشن،‌ شهری مزین به هنر و شهروندانی قدر دان هنر.
گروه گپ در ردای خدمتگذار عرصه فرهنگ و هنر از دلسوزان عرصه هنر و فرهنگ می خواهد بر طبل هنر بکوبند و پیش بیایند. این شب بلند بالا،‌ شب هنرمند است و به دم هنرمند زنده است. به امید روزگاری خوش و سرشار از نور و هنر